Conditii de utilizare

Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Acești termeni și condiții (“Termeni și Condiții”) constituie acordul legal dintre dvs. și Ideal-Verde Garden S.R.L Vă rugăm să citiți acești Termeni și Condiții pentru utilizarea în orice mod a website-ului accesibil la adresa URL: planteornamentalepret.com (“Website-ul”). Accesarea și vizitarea Website-ului, folosirea serviciilor de publicare pe Website de anunțuri pentru cumpărarea de bunuri sau servicii (“Serviciile”) înseamnă acceptarea în totalitate și necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

Definiții
2.1. Termenii folosiți în continuare vor avea următorul înțeles:
2.1.1. Utilizator - orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, care accesează Website-ul, fiind interesată de datele, informațiile, Anunțurile și orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică care achiziționează Produsele si Serviciile furnizate prin intermediul Website-ului.

2.1.2. Furnizor - Ideal - Verde Garden S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Pucioasa, Judetul Dambovita, Str. I. H. Radulescu, nr 123, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Targoviste sub nr. J15/24/12.01.2006, CUI 18276892, capital social: 560.010 lei, e-mail: ignatgheorghe
constantin@gmail.com

2.1.3. Anunț - oferta publică lansată de Furnizor cu privire la vânzarea unui Produs.
2.1.4. Produs – bun sau serviciu care poate fi comercializat conform legii și care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni și Condiții.

2.2. Prin acordul dvs. referitor la acești Termeni și Condiții, dvs. declarați și garantați că aveți 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau, în cazul unei persoane juridice, sunteți o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legile din România, iar reprezentanții dvs. sunt în mod valabil autorizați să exprime acordul dvs. legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea, în orice alt mod, a Website-ul si/sau a Serviciilor.

2.3. Ideal - Verde Garden S.R.L își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând unilateral Termenii și Condițiile, cu respectarea dispozițiilor articolului 18 din prezentul document. Puteți accesa Termenii și Condițiile oricând la adresa:plante
ornamentalepret.com/conditii-de-utilizare.
Scopul urmărit 3.1. Scopul acestor Termeni și Condiții este acela de a defini și reglementa condițiile de utilizare a Website-ului și a Serviciilor.
3.2. Website-ul conține legături (“link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt aceștia specificați pe website-urile/paginile respective, Ideal-Verde nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături (“link-uri”) sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web. Includerea acestor legături (“link-uri”) sau trimiteri în Website este făcută de regulă pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar. Întrucât Ideal-Verde nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți, la care se face trimitere pe Website, Utilizatorul accesează acele website-uri și/sau le folosește produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere.
3.3. Întregul conținut al Website-ului, incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea Ideal-Verde Garden și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte legi, inclusiv, dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială. Anunțurile publicate sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparținând Utilizatorilor, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricăror informații și/sau date de pe Website, în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Furnizorului, este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.

4. Aspecte Generale
4.1. Un Anunț va fi creat prin completarea unui formular de catre furnizor, disponibil pe Website, care să conțină: datele reale de contact ale Furnizorului; descrierea reală a Produsului care face obiectul Anunțului; și prețul Produsului care face obiectul Anunțului.

5.Drepturile și Obligațiile Furnizorului
5.1. Furnizorul se obligă să publice toate Anunțurile prin intermediul Website-ului care sunt conforme cu prevederile/condițiile impuse prin prezentul document.
5.2. Furnizorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate, legate de funcționarea Website-ului cu excepția acelor neconcordanțe care se datorează faptului că Operatorii Furnizorului au modificat parțial Anunțul, astfel încât acesta să îndeplinească condițiile impuse prin prezentul document, pentru a putea fi menținut postat pe Website.
5.3. Furnizorul nu oferă nicio garanție Utilizatorilor că Website-ul va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafișarea Anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exced, în orice mod, controlului său și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din această cauză.
5.4. Furnizorul nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi.
5.5. Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge sau modifica parțial un Anunț, în cazul în care se constată că acesta încalcă Termenii și Condițiile, în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurență neloială, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, care acționează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă, în orice alt mod, vreo prevedere legală. De asemenea, Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge, în orice moment, și alte porțiuni din conținutul Website-ului.
5.6. Furnizorul declară că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu Website-ul.
5.7. Potrivit legislației în vigoare, Furnizorul are obligația să informeze de îndată autoritățile publice competente despre activitățile cu aparență nelegală, desfășurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informațiile cu aparență nelegală furnizate de Utilizatorii Website-ului.
5.8. Ideal-Verde va putea efectua teste și analize statistice în vederea optimizării și eficientizării politicilor practicate și în scopul îmbunătățirii, în mod obiectiv și nedescriminatoriu, a activității Ideal-Verde și a experienței Utilizatorilor, fără ca Ideal-Verde să aibă obligația de a informa Utilizatorii cu privire la efectuarea testelor sau la rezultatele acestora. Orice Utilizator care nu dorește să facă parte din grupul de Utilizatori care, în mod aleatoriu, ajung să participe în aceste teste sau orice alt Utilizator care consideră că este dezavantajat de o astfel de inițiativă, are dreptul să solicite lămuriri privind statutul său, urmând ca Ideal-Verde să depună toate diligențele necesare pentru a concilia situația sesizată, atât timp cât solicitarea Utilizatorului se dovedește a fi una întemeiată.

6.Modalități de plată
6.1. Prețurile pentru Servicii sunt afișate pe Website înainte de momentul achiziției lor.
6.2. Pentru plata prin card de credit/debit, este necesară completarea din partea Utilizatorului a unui formular cu datele despre acesta. Formularul și toate informațiile relevante pentru comandă sunt date de PayU S.A., furnizorul de servicii de plată prin card online, în pagina web către care va fi redirecționat Utilizatorul.
6.3. Card-urile de debit/credit acceptate sunt: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard.

7.Serviciul Livrare la domiciliu
7.1. Termenii folosiți în continuare vor avea următorul înțeles:
Vânzător = Furnizor care pune spre vânzare un Produs, prin intermediul paginii Anunț de pe Website;
Cumpărător = Utilizator care cumpără Produse de pe Website;
Serviciul livrare la domiciliu permite Furnizorului care vinde Produse prin intermediul Website-ului să le livreze prin FanCourier, Produsul urmând să fie verificat vizual la destinație de către Cumpărător. Contravaloarea Produsului este achitată ramburs, iar banii sunt transmisi Vânzătorului direct în contul bancar al acestuia.

8. Răspunderea Vânzătorului presupune ca acesta:
să ofere datele de contact și adresa corecta, pentru ca agentul de curier să poată ridica Produsul;
să anuleze comanda plasată din contul său în cazul în care Cumpărătorul nu mai dorește Produsul;
să livreze Produsul conform cu oferta, să ambaleze Produsul corespunzător și să nu propună spre transport produse interzise prin lege;
să comunice cu agentul Fan Courier pentru primirea prețului pentru achiziționarea Produsului atunci când coletul este acceptat de Cumpărător, respectiv modalitatea de returnare a coletului, atunci când Produsul este refuzat de către Cumpărător;
să achite returul livrării Produsului în cazul în care Cumpărătorul nu poate fi contactat pentru a i se face livrarea sau a refuzat coletul după verificare;

9. Răspunderea Cumpărătorului presupune ca acesta:
să introducă datele de contact și adresa corecte in site-ul planteornamentalepret.com, pentru ca Vânzătorul să poată plasa comanda, iar agentul Fan Courier să poată face livrarea;
să anuleze comanda direct prin contact cu furnizorul, dacă nu mai dorește Produsul;
să verifice vizual Produsul înainte de plată, pentru a se asigura că a primit ceea ce a cumpărat, dar nu mai mult de 5 minute;
să plătească contravaloarea menționată pe foaia de transport către agentul de curier, dacă acceptă coletul;
să refuze coletul și să anunțe cât mai repede reprezentanții Ideal-Verde la ignatgheorghe
constantin@gmail.com, în cazul în care Vânzătorul afirmă că oferă serviciul prin curier, dar nu îndeplinește această promisiune sau dacă Produsul nu corespunde cu cel din Anunț;
să resigilize pachetul, dacă decide să nu cumpere Produsul după verificar

10.Procedura de depunere și soluționare a plângerilor și sesizărilor primite din partea Utilizatorilor
10.1. Orice Utilizator poate depune o plângere sau sesizare care privește sau are legătură cu serviciile oferite de Furnizor, în termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului și/sau apariției cazului sesizat.
10.2. Utilizatorii au posibilitatea să transmită Furnizorului oricând plângeri și/sau sesizări cu privire la activitățile cu aparență nelegală desfășurate de un Utilizator al Website-ului care privesc și/sau au legătura cu serviciile furnizate de Ideal-Verde, ori cu privire la informațiile cu aparență nelegală furnizate de un Utilizator al Website-ului, despre care au cunoștință.
10.3. Plângerile vor fi depuse prin intermediul formularului de contact aflat pe Website, pe care îl puteți accesa și de Aici
10.4. Plângerile și/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Utilizatorului, Anunțulul ce face obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea priveste un anumit Anunț), precum și orice alte date necesare Furnizorului în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Anunțului reclamat (după caz) și o descriere cât mai detaliată a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încat Furnizorul să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.
10.5. Plângerile/sesizările vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la primirea acestora de către Furnizor, în cazul în care au fost însoțite de un set complet de date necesare identificării Utilizatorului, Anunțului și/sau a problemei. În situația în care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificării problemelor semnalate și soluționării plângerii/sesizării respective, acesta va fi înștiințat de Furnizor cu privire la informațiile lipsă, urmând ca termenul de soluționare de mai sus să fie prelungit corespunzător.
10.6. Pentru a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa link-ul: http://www.anpc.gov.ro.

11.Modificările Termenilor și Condițiilor Website-ului
11.1. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile. Puteți accesa Termenii și Condițiile oricând la adresa:
planteornamentale
pret.com/conditii-de-utilizare.

12.Legea aplicabilă. Litigii
12.1. Drepturile și obligațiile părților, menționate în acești Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care prezentul document le produce sunt guvernate de legea română în vigoare.
12.2. Orice litigiu care are ca obiect o dispută în legătură cu acești Termeni și Condiții va fi soluționat de instanțele competente din România.